Sveiki, jūs galite prisijungti arba registruotis.
0 prekė(s) - 0.00 €
Iki nemokamo pristatymo trūksta: 45 €
Jūsų krepšelis yra tuščias!

Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas abiems Šalims, kuriuo yra nustatomas Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė  Pirkėjui įsigyjant prekes www.epelene.lt elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, pildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas  el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, jeigu  turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje  el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis laikoma sudaryta , kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.6. Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais
2.4. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje  ar užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir neviešinti prisijungimo duomenų.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.epelene.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau, kaip  per 7 darbo dienas,  nuo prekių pristatymo, Pardavėjui sutikus. Plačiau apie prekų gražinimo taisykles 8 punkte.
3.3. Pirkėjas privalo sumokėti sutartą kainą už prekes ir įsiparegoja jas priimti.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų  tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui,  jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų
3.5. Pirkėjas negali perduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis įsipareigoja informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis epelene.lt internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus  ar kenkia Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiūsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus.
5.2.  Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės www.epelene.lt atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje. 5.4.2. Atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar el.bankininkyste, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

 

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, jis  neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam  asmeniui.
6.3. Prekes pristatomos naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis.
6.4. Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekes vadovaudamasis www.epelene.lt  el.parduotuvėje nurodytais terminais. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
6.7. Pirkėjas, visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio ar pašto darbuotojo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui . To neatlikus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo pristatymo dokumente.

 

7. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės būklė bei matmenys yra pateikiami tos prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pirkėjo įsigytoms prekėms taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta 2 metų garantija.
7.4. Prekės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo Pirkėjui momento.
7.5. Pardavėjas nesuteikia prekėms papildomos kokybės garantijos.
7.6. Garantija netaikoma:
7.6.1. Prekėms, kurios pažeistos dėl paties Pirkėjo kaltės, naudojant prekę ne pagal paskirtį ir/arba dėl tyčinio/neatsargaus Pirkėjo elgesio su preke;
7.6.2.Prekėms dėl jų natūralaus nusidėvėjimo.
7.7. Pirkėjui norint pasinaudoti įstatymine garantija, pirkėjas privalo išsaugoti prekės įsigijimo dokumentus, kreiptis į Pardavėją tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu, pateikti prekės įsigijimą įrodančius dokumentus ir nurodyti prekės trūkumus.
7.8. Pardavėjas, įvertinęs Pirkėjo patektą informaciją, gali:
7.8.1.Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkama;
7.8.2.Grąžinti pirkėjui jo sumokėtus už prekę pinigus.
7.9. Pardavėjui nustačius, kad prekės trūkumai atsirado dėl šių Taisyklių 7.6. punkte nustatytų sąlygų, prekė nėra keičiama ir pinigai už ją negrąžinami.
7.10. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
8.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ bei kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
8.3.4. grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos ir būklės, kokias  Pirkėjas gavo;
8.3.5. grąžinant prekę privaloma pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.4. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu naudodamasis Lietuvos pašto paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir Pirkėjui sutikus, jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos nestandartiniu  (pvz.skubiu) pristatymo būdu  t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas
8.8. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis.
8.9. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.10. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
8.11. Pinigai bus grąžinti per 7 darbo dienas laikotarpyje nuo grąžintų prekių priėmimo dienos.

 

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, tuo atveju Pardavėjas neatsako dėl atsiradusių  padarinių ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į  Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją, veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja el. parduotuvėje įvairias akcijas ar nuolaidas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų sąlygas ar jas panaikinti. Bet koks akcijų ar nuolaidų tvarkos ar sąlygų pakeitimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3.  Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas  pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Ginčų sprendimo ir nagrinėjimo tvarka

11.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ir/ar su Pirkėju sudarytos sutarties, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.2. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, su prašymu dėl vartotojo teisių pažeidimo ir/arba žalos atlyginimo tiesiogiai (adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva) arba el. paštu tarnyba@vvtat.lt pateikti tarnybos nustatytą prašymo formą.
11.3. Pirkėjas turi teisę ginčą nagrinėti neteismine tvarka, naudojantis Elektronine ginčų sprendimo platforma, kuri pasiekiama adresu: ec.europa.eu/odr/ .

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Pardavėjas turi teisę keisti šių Taisyklių nuostatas savo nuožiūra.
12.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.